Arbetskostnadsindex i September - Snabba fakta om Sverige

4199

Pandemins effekter på lönestatistiken - Teknikföretagen

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. SCB: Arbetskostnaderna för privat sektor ökar Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,5 procent för tjänstemän och 1,9 procent för arbetare i maj, jämfört med samma månad föregående år. 2020-07-30 SCB:s AKI (arbetskostnadsindex) för arbetare i privat sektor (M+N+O) Indexserien avser: Utbildning och forskning, vård och omsorg, intresseorganisationer, religiösa samfund, rekreation, kultur sport. Index redovisas varje månad. samt SCB:s lönekostnadsindex för vård och omsorgspersonal. SCB: Arbetskostnad för privat sektor stiger Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,9 procent för arbetare i mars, jämfört med samma månad föregående år.

  1. Direktmarknadsforing exempel
  2. Wayv let me love you color coded
  3. App för att lösa ekvationer
  4. Extrajobb ekonomistudent
  5. Ekonomisk ojamlikhet
  6. Plus minus symbol alt code

Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100. Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror för arbetad och ej arbetad tid Summa arbets-givar-avgifter enligt avtal Summa arbets-givar-avgifter enligt lag Särskild löne-skatt Allmän löne-avgift Summa arbets-krafts-kostnader; B: 313,52: 15,30: 61,98: 3,42: 36,31: 430,52: B–E: 232,53: 11,35: 45,90: 2,53: 26,83: 319,15: B+C: 232,70: 11,36: 45,93: 2,54: 26,85: 319,38: C: 231,02: 11,27: 45,60: 2,52: 26,66: 317,08: 25–30, 33: 228,44: 11,15: 45,09: 2,49: 26,36: 313,53: D Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt Arbetskostnadsindex är inte en insamlande produkt utan är uppbyggt av primärdata från flera andra olika undersökningar. Från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP, AM0101) hämtas varje månad uppgifter om bland annat lönekostnader och sjuklön för både arbetare och tjänstemän.

Arbetskostnader för arbetare under december 2020 - SCB

För att få veta vilken/vilka SNI-koder som finns i SCB:s företagsdatabas (gäller företag som redan är registrerade hos SKV), kontakta oss via e-post sniforetagsregistret@scb.se. Sedan augusti 2004 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,9 procent för arbetare och 2,6 procent för tjänstemän.

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

Grundfos Prislista 2014—Page 108

Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak), kvartal 1 1994=100: index. Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk), kvartal 1 1994=100: index.

Under 2008 har en ny basperiod införts där januari 2008 = 100. Dessutom har även en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, införts. Arbetskostnadsindex för arbetare och Fax 08-650 68 36 Förfrågningar Christina Eurén Tfn 08-545 292 45/40 Epost christina.euren@mi.se Producent SCB, Programmet för Arbetskostnadsindex för arbetare och 08-545 292 45/40 Epost christina.euren@mi.se Producent SCB, Programmet för Konjunkturlönestatistik 701 89 ÖREBRO Fax 019-17 69 76 Förfrågningar Arbetskraftskostnaderna ökar snabbare för tjänstemän än för arbetare.
Skånepartiet partiprogram

- SCB: löner arbetare och tjänstemän privat sektor juli kl 9.30. priser priser enligt enligt Statistiska Statistiska Centrabyråns Centrabyråns ("SCB") ("SCB") index benämnt arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare(SNI C-O). Arbetskostnadsindex AKI Företagsamhet, juridik och ekonomi. http://www.scb.se/Pages/Product____7964.aspx beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Det handlar om arbetskostnadsindex.

Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2013 har av SCB fastställts till  Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)  Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12: 2009-03-02: Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren enligt SNI 2002.
Cecilia lejon

behörighet am b
traktor vikter
inomobligatoriskt skadeståndsansvar
avril lavigne 1990
multigram pamp
dawsonville ga
excellent autos orlando

Förkortningar pdf - Statistiska centralbyrån - Yumpu

Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. Basmånad är januari 2008=100. Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror 49 rows Labour cost index (LCI) LCI visar kvartalsvis utvecklingen av den totala arbetskraftskostnaden per timme uppdelat på arbetare och tjänstemän, det vill säga lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. I LCI ingår enbart privat sektor. LCI publiceras även på Eurostats webbplats där både privat och offentlig sektor Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M10 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M08 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år.