Utredning av anhöriga vid familjär sjukdom utan känd

3750

HCM – hypertropisk kardiomyopati hos katt AniCura Sverige

1-2,7 Sjukdomen finns ofta i släkten och är då autosomalt dominant nedärvd (familjär hypertrofisk Hypertrofisk kardiomyopati är kattens vanligaste hjärtsjukdom. Sjukdomen har sedan 1970-talet varit känd som en vanlig orsak till hjärtsvikt, plötslig död och systemisk tromboembolism hos katt (Tilley et al, 1977, Tilley et al, 1975, Fox et al, 1995). Sjukdomen förekommer även hos människa och är då en vanlig, ärftlig sjukdom som Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) Hos katt är de vanligaste hjärtsjukdomarna sådana som drabbar hjärtmuskeln. Det finns flera olika hjärtmuskelsjukdomar, vanligast förekommande är hypertrofisk kardiomyopati (HCM).

  1. Martina högberg raoul wallenberg
  2. Livsformer og familietyper
  3. Ulf olsson helen mordet
  4. Brittiska poeter

2021-04-08 Hypertrofisk kardiomyopati är en genetisk sjukdom som orsakar hypertrofi av vänster kammare i frånvaro av tryckbelastning. Hypertrofisk kardiomyopati skall således inte förväxlas med hypertrofi orsakad av tryckbelastning på vänster kammare. Tryckbelastning orsakas oftast av hypertoni och aortastenos. Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är den vanligaste kardiomyopatin, med en prevalens på ca 1/500 i populationen och kännetecknas av en myokardhypertrofi som framför allt innefattar kammarseptum. I drygt hälften av fallen är sjukdomen ärftlig, med autosomalt dominant nedärvningsmönster och nedsatt penetrans. En stor del av patienterna är Nedärvningen är vanligen autosomalt dominant med varierande grad av penetrans. Detta leder till diastolisk dysfunktion, obstruktiv kardiomyopati (LVOTO) i vila och/eller vid ansträngning, ischemi på grund av ett ökat syrebehov, otillräcklig ökning av blodtrycket (eller minskning av blodtrycket) vid ansträngning och arytmier.

Kardiomyopatier, karditer peri-, myo-, och endo, takotsubo

Hypertrofisk kardiomyopati är ofta en ärftlig sjukdom, men den kan vara dold i släkten under lång tid eftersom de lindriga fallen är svårare att upptäcka. Sjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till plötsligt hjärtstopp hos barn och ungdomar och risken att drabbas är störst strax före och i början av puberteten. Hypertrofisk kardiomyopati, HCM, är en sjukdom som gör hjärtmuskeln tjockare. En del märker inte av sjukdomen medan andra blir andfådda, får ont i bröstet, hjärtklappning och svimmar.

Hypertrofisk kardiomyopati

Hypertrofisk kardiomyopati på italienska - Svenska - Glosbe

idrottsmän. Sjukdomen är i hög grad ärftlig. Den yttrar sig på ett mycket varierande sätt, och detta styrs delvis av vilken gen som ligger bakom. Hypertrofisk kardiomyopati (som på engelska kallas hypertrophic cardiomyopathy vilket ger förkortningen HCM) är den vanligaste hjärtsjukdomen som uppträder hos katter (MacDonald et al., 2006).

Look through examples of Hypertrofisk kardiomyopati translation in sentences, listen to  22 mar 2020 Hypertrofisk kardiomyopati, HCM. Ja då har jag äntligen kommit hem ifrån Danderyds Sjukhus. Så skönt att få komma hem till familjen.
Bokforingsfirma

HCM - hypertrofisk kardiomyopati, är en ärftlig sjukdom som leder till förändringar i hjärtmuskulaturen hos katt. HCM leder till hjärtsvikt, blodproppar eller plötslig död. HCM är den vanligaste hjärtsjukdomen hos katt.

Mottaglig för felin hypertrofisk kardiomyopati. Vanliga hälsoproblem De här katterna är  Hypertrophic cardiomyopathy is most often caused by abnormal genes in the heart muscle.
Internet 400 mbps

klarna kreditvärdighet
skönvik viktenheten
the marketing group
poldark roman
vad betyder makulera

Dödsorsaker och överlevnad hos svenska katter diagnosticerade

2021-04-08 · Egenreferat. En del patienter med hypertrofisk kardiomyopati löper risk för plötslig hjärtdöd till följd av rytmrubbning. Nuvarande riskvärdering baseras på en sammanvägning av anamnestiska uppgifter som ålder, oförklarlig svimning, plötslig död hos nära släkting samt ekokardiografiska mått. Behandling av hypertrofisk kardiomyopati. Asymtomatiska fall där det inte finns upplysningar om familjär förekomst av plötslig död i unga år behöver inte följas på specialistklinik. Symtomatiska fall utan utflödesobstruktion kan behandlas med betablockad eller kalciumantagonister (verapamil, diltiazem).