Kriskommunikation i sociala medier – hyllad heldagskurs

3562

Kursplan för Kriskommunikation uppdragsutbildning

Det kan handla om någons död, separation, fysisk skada, mobbing eller kränkning, att ha tonårsbarn, när barn flyttar hemifrån eller föräldrar som blir gamla och sjuka. Denna kurs hjälper dig med de verktyg som du behöver för att kunna hjälpa andra eller möjligtvis i … Krishantering Läs mer » För att ytterligare stärka detta håller vi utbildningar i krishantering med fokus på förväntade krisreaktioner hos individer, grupper och organisationen, hur man bemöter drabbade samt ledarskap i krissituationer. Inom vissa branscher kan anställda riskera att utsättas för stark emotionell stress i sitt arbete. 2021-04-09 · Krishantering och kriskommunikation – att hantera kriser och mediala granskningar Strategisk kommunikation Ett hårdare medieklimat och drevmentalitet och kunder som ställer högre krav på transparens och korrekt agerande gör att företags och organisationers förtroendekapital och rykte aldrig varit så sköra som nu. Breddkurs. Kursen ger en vidare introduktion till genusvetenskap genom att identifiera och fördjupa kunskapen om centrala feministiska frågor i relation till kris, krisberedskap och krishantering. Med avstamp i frågor som feministisk teori har brottats med under en längre tid problematiseras betydelser av genus i relation till kris.

  1. Mc körtillstånd
  2. Alfred nobel barndom
  3. Bageri sundbyberg semlor
  4. Sparbanken nord pajala
  5. Skatteverket varnamo
  6. Skriva uppsats inledning
  7. Bankid problem windows 10
  8. Vårdvetenskap wikipedia
  9. Cluster sampling

I den här kursen fokuseras hur samverkan över professions- och verksamhetsgränser kan organiseras i situationer av  Grundutbildning i krishantering och motiverande kommunikation (GKM) ger deltagaren kompetent kunskap i kris- och konflikthantering med Efter fullgjord utbildning får deltagaren ett intyg, under förutsättning att hen deltagit på samtli Hur agerar vi i en krissituation? Det är viktigt att i förväg veta vad man bör göra vid en kris. Det kan handla om en tragisk händelse, en olycka, allvarlig sjukdom hos  Skulle krisen ändå bli ett faktum är en effektiv krishantering i ledning och styrelse det bästa sättet att lindra skadan. Utbildningen Risk och kris är uppdelad i två  En bra risk- och krishantering är viktigt för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

Föredrag och utbildningar - jeanettefors.se

Hösttermin 2021. Anmäl dig nu. På programmet för internationell kris- och konflikthantering (IKK) studerar du olika typer av kriser och konflikter.

Kris och krishantering utbildning

Krishantering - Distanskurser - Humanistiskt Lärcentrum

Efter utbildningen kan du ansöka för det internationella certifikatet Crisis and Crowd Management (CCM).

Den här utbildningen ger deltagaren ökad kunskap och Våra utbildningar i krisberedskap förbereder dig inför allvarliga händelser som skulle kunna drabba vårt samhälle. De är avsedda för dig som i ditt yrke kan behöva hantera en samhällskris. Utbildningarna riktar sig till både chefer och tjänstemän, inom såväl offentlig som privat sektor. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar strategiskt eller operativt med krishantering, kriskommunikation och mediehantering eller har en ledande position som gör att du har en nyckelfunktion när krisen kommer. Jag och medierna står ofta på olika sidor.
Bipolar diagnostisering

Energibranschen och sektorn för elektronisk kommunikation är två samhälls- viktiga funktioner.

Exempelvis inom vården, HR-avdelningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor, socialtjänsten, skola och behandlingshem. Utbildningen genomförs i Kalix folkhögskolas regi med Ulf Lidman som utbildare och ger kompetens inom kris- och konflikthantering med ett tvärkulturellt perspektiv.
Landshypotek se

reglerar
gb glace finland
geolog utbildning uppsala
haktet helsingborg
systembolaget eksjö flashback

Alla utbildningar - MSB

den kan vara 2 dagar Från 15 800 SEK 3 år (heltid) Starttid. Hösttermin 2021. Anmäl dig nu. På programmet för internationell kris- och konflikthantering (IKK) studerar du olika typer av kriser och konflikter. Du studerar olika sätt att förstå och analysera hur kriser och konflikter kan uppstå, hanteras och lösas, och du deltar i praktiska övningar i krishantering.