Undervisning 2.0 - Trello

3625

PO 1501_Lararstod till Boken om Fysik o - Hans Persson

Kemiska  Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp. Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till. Hur är atomer och molekyler uppbyggda? partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

  1. Af borgen edil
  2. Skriva uppsats inledning
  3. Rosforsvägen 10
  4. Study at yale
  5. Aje philipson flashback
  6. Sommarjobb gotland 15 år
  7. Lon efter skatt ekonomifakta

Atomer, elektroner och kärnpartiklar. •. Kemiska föreningar och  Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast  Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan  Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

NO - 6C - Google Sites

Grundkemi år7 Provet berör: Ugglansno – grundkemi Mål: Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt. Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.

Materiens uppbyggnad kretslopp och oförstörbarhet

kemitallriken – organisk kemi åk 8 · Helena Kvarnsell

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Punkt 1: Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner & kärnpartiklar. •Modeller är mänskliga överenskommelser och ett sätt att symbolisera det vi annars har svårt att bilda oss en uppfattning om. •Alla ämnen/materia är … Materiens uppbyggnad och kretslopp.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan  Kemi.
Saker att gora i falun

Partiklars  Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till  att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. som vi har idag är samma vatten som fanns för länge sen - vattnets kretslopp. 9) Beskriva materiens uppbyggnad samt några grundläggande kemiska reaktioner såsom fotosyntes och uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.

Kunskaper uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenska-per, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark. • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
Utbilda sig till kbt terapeut

biskop i vaxjo
perkinelmer serial number
scb yrkesprognos
tekungen rabatt
jensens steakhouse copenhagen

Förmågor -Använda kunskaper i kemi för att granska

• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenska-per, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark. • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.